home

สถานที่แนะนำ

Category

โอโกะโตะออนเซ็น

Otsu Port

โอโกะโตะออนเซ็น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบบิวะ ในจังหวัดชิกะ ตัวออนเซ็น เป็น หนึ่งในออนเซ็นขึ้นชื่อที่อยู่ใกล้
จังหวัดเกียวโตมากที่สุด และยังอยู่ในอาณาเขตภูเขาฮิเอ โดยมีจุดชมวิวของ โอมิฟูจิ หรือ ภูเขา มิคามิยามะ ที่สวยงามอีกด้วย
โอโกะโตะออนเซ็นได้ก่อตั้งขึ้นโดย เดนเกียวไดชิ ไซโจว ซึ่งได้ถูกปรับปรุงขึ้นใหม่ในสมัย ไทโชว เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั้งในญี่ปุ่น แต่ต่างประเทศ หลั่งไหลเข้ามาใช้บริการออนเซ็น ด้วยความเป็นด่างสูงถึง pH 9.0 โอโกะโตะออนเซ็น มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการเจ็บปวดทางปลายประสาท , บรรเทาอาการปวดเมื่อย และ อาการเหน็ดเหนื่อย นอกจากนั้น ยังทำให้ผิวพรรณณ นุ่มลื่นขึ้นอีกด้วย โดยทางโรงแรม หรือ เรียวกังของ โอโกะโตะออนเซ็นทั้งหมดนั้นใช้ออนเซ็นธรรมชาติทั้งหมด โดยไม่มีการผสมน้ำประปา

ที่อยู่ อำเภอโอทซึ โนกะ โอโกะโตะ โนกะ จังหวัดชิกะ
เบอร์โทรศัพท์ 077-578-3750 (ศูนย์ท่องเที่ยวโอโกะโตะ ออนเซ็น)
การเดินทาง มีรถรับส่งจากสถานี JR โอโกะโตะ ออนเซ็น
หรือ ขับรถ 40 นาที จากทางด่วนเมย์ชิน เกียวโต ตะวันออก IC
เว็บไซต์ http://www.ogotoonsen.com/ (สมาคมการท่องเที่ยว โอโกะโตะออนเซ็น)