ทะเลสาบบิวะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และ ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองโอทซึ

Search for Otsu City

placetogo seasons activities foodculture hotels

ACCESS

map