จุดสนใจ

วัดฮิเอะซันเอ็นเรียกุจิ

วัดที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งนี้
ได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าสำนักแห่งพุทธศาสนา
เนื่องจากเป็นที่ร่ำเรียนของศาสดาผู้ก่อตั้งนิกายต่าง ๆ ที่คงอยู่มาจนทุกวันนี้
คมบงจูโดซึ่งเป็นโบสถ์หลักของวัดนี้สร้างด้วยไม้เคะยะกิทั้งหลังซึ่งหายากมาก
พระพุทธรูปในวิหารชั้นในตั้งอยู่ในระดับสายตาผู้มาสักการะ เรียกว่า
“การประดิษฐานแบบเท็นได” ซึ่งจะเห็นว่าตั้งอยู่ต่ำกว่าพระพุทธรูปในวิหารกลาง
และวิหารนอก
วัดนี้เป็นที่เลื่องลือจากการปฏิบัติธรรมที่เข้มงวดมาก ผู้มาเยือนจะมีโอกาสได้
ลองคัดบทสวดมนต์, นั่งสมาธิแบบนิกายเซ็น และลองเดินจงกรมบนภูเขา 1 วัน
ในจำนวนที่เดินกันจริง 1000 วัน ระยะทางเท่ากับ 1 รอบโลกซึ่งต้องใช้เวลาถึง 7 ปี
ที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนจะได้หลีกพ้นจากชีวิตประจำวัน มาใช้เวลาอันมีค่า
ในการสำรวจตัวเองท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。