จุดสนใจ

เขตซะกะโมะโตะ

เขตนี้มีบ้านเรือนที่มีประวัติความเป็นมาเนิ่นนานอยู่เป็นจำนวนมาก
และได้รับการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างแบบดั้งเดิม
ลักษณะพิเศษของเขตนี้คือทัศนียภาพอันสอดคล้องกันอย่างน่าชมของ
“การก่อหิน” กับ “พระธุดงค์” ที่นี่เป็นศูนย์รวมของช่างก่อหินที่เรียกว่า
โอะโนชู ผู้สร้างกำแพงหินฐานปราสาทมีชื่อในเขตต่าง ๆ ทั่วญี่ปุ่น
ที่นี่คือจุดถ่ายภาพยอดนิยมที่ผู้มาเยือนจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ
อันมีเอกลักษณ์ที่แวดล้อมไปด้วยประวัติศาสตร์ยาวนาน และธรรมชาติอัน
อุดมสมบูรณ์
ดูรายละเอียดได้ที่นี่


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。