จุดสนใจ

โออุมิจิงงู / โออุมิคังงะกุคัง

สร้างขึ้นเพื่อสักการะจักรพรรดิเท็นจิผู้สร้างนครโอสึเคียว
ซุ้มประตูทาด้วยสีชาดเป็นที่ประทับใจผู้มาเยือน
โออุมิคังงะกุคังที่อยู่ภายในศาลเจ้าเป็นที่จัดการแข่งขันคะรุตะชิงชนะเลิศทั่วประเทศ
จึงเป็นที่ที่นักแข่งคะรุตะใฝ่ฝันว่าจะได้มาเยือนสักครั้ง ผู้มาที่นี่สามารถลองใส่ชุดแบบ
ดั้งเดิมของญี่ปุ่นเพื่อลิ้มรสความสนุกสนานอย่างเต็มรูปแบบของการเล่นคะรุตะได้ด้วย
ช่วงไม่กี่ปีมานี้ที่นี่กลายเป็นจุดสนใจหลังจากมีผู้ใช้เป็นฉากของภาพยนตร์


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。