อาหาร/ร้านค้า

ภาพเขียนโอสึ (ร้านภาพเขียนโอสึ)

ภาพวาดฝีมือชาวบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสมัยเอะโดะ
ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของภาพเขียนที่ปิกัสโซสะสมเอาไว้ตลอดชีวิตด้วย
ช่างชื่อทะกะฮะชิ มะสึยะมะเป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิคการวาดภาพสมัยนั้น
มาจนทุกวันนี้ ภาพความครึกครื้นในที่พักแรมสมัยนั้นยังมีเหลือมาให้ชม
กันในปัจจุบัน
ผู้มาเยือนจะประทับใจกับภาพเขียนท่ามกลางบรรยากาศดั้งเดิม
เมื่อครั้งโบราณกาลที่ “ร้านภาพเขียนโอสึ”


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。