อาหาร/ร้านค้า

บิวะโกะฮัจจิน(คะรัคคะเซะ)

ฟุนะซุชิคือหนึ่งในซุชิปลาเอกลักษณ์ 8 ชนิด
ของทะเลสาบบิวะ อุดมไปด้วยแบคทีเรียกรดนม
จึงหวังได้ว่านอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้ว
ยังมีสรรพคุณด้านความงามด้วย
ทบทวนคุณค่าอีกครั้งโดยมีความนิยมอาหาร
ประเภทหมักดองที่แพร่ไปทั่วโลกเป็นภูมิหลัง


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。