อาหาร/ร้านค้า

ชาญี่ปุ่น (ร้านชานะคะงะวะเซเซโด)

ร้านชาเก่าแก่ที่เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 1858
จำหน่ายชาโอะอุมิซึ่งได้ชื่อว่าเป็นชาเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น
ทั้งยังเป็นหนึ่งในร้านชาน้อยแห่งที่คงรูปลักษณ์ของร้านชา
บนเส้นทางโทไคโดสายเก่า ที่สมัยนั้นรู้จักกันในชื่อว่าโอสึเฮียกุโจ
สืบมาจนทุกวันนี้
ผลิตด้วยวิธีดั้งเดิมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สุดตั้งแต่การเตรียมดิน
จนถึงการผลิตชาสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。