อาหาร/ร้านค้า

โซะบะ (ฮงเกะสึรุกิโซะบะ)

ร้านโซะบะที่ภูมิใจในประวัติความเป็นมายาวนานถึง 300 ปี
อีกทั้งมีโอกาสได้ให้บริการแก่วัดเอ็นเรียกุจิและสำนักพระราชวัง
โดยเป็นผู้จัดส่งโซะบะสำหรับเป็นเครื่องเสวยในคืนวันสิ้นปีเก่าและ
ขึ้นปีใหม่ทุกปี ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระจักรพรรดิไทโชเรื่อยมาจนถึง
เมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะสิ้นพระชนม์ ร้านนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นสมบัติวัฒนธรรมเมื่อปี 1997
ร้านโซะบะนี้อยู่ที่ซะกะโมะโตะหน้าประตูวัดเอ็นเรียกุจิ ผู้มาเยือนจะได้
ลิ้มรสโซะบะทำด้วยมือที่คงรสชาติดั้งเดิมเอาไว้ครบถ้วนจนทุกวันนี้
ดูรายละเอียดได้ที่นี่


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。