อาหาร/ร้านค้า

สาเกท้องถิ่น (โรงผลิตเหล้าสาเกนะมิโนะโอะโตะ)

ชื่อเหล้าสาเก “นะมิโนะโอะโตะ” ที่พระผู้อาวุโสของสำนักฮิเอซันเป็นผู้ตั้ง
เมื่อปี 1805 นั้น เป็นชื่อที่บ่งบอกให้คนทั่วญี่ปุ่นรู้ว่า “ที่คะตะตะ จังหวัด
ชิงะมีเหล้าสาเกดี” พี่น้องสามคนที่ร่ำเรียนการผลิตเหล้าสาเกจาก
คะไน ยะซุอิจิแห่งสำนักโนะโตะโทจิ ตั้งแต่ปี 1995 ถึงปี 2001
ได้เริ่มผลิตนะมิโนะโอะโตะเมื่อปี 2002
ดูรายละเอียดได้ที่นี่


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。