งานกิจกรรม

งานแสดงดอกไม้ไฟทะเลสาบบิวะ

ดอกไม้ไฟพลุพุ่งขึ้นจากพื้นผิวทะเลสาบที่ไม่มีอะไรปิดกั้น
ลำแสงที่สะท้อนลงบนผิวน้ำในทะเลสาบและเสียงปะทุของดอกไม้ไฟ
มีพลังยิ่งใหญ่สร้างความระทึกใจเหนืองานแสดงดอกไม้ไฟงานอื่น
งานแสดงดอกไม้ไฟที่จุดดอกไม้ไฟประมาณ 10,000 นัดงานนี้
เป็นงานดอกไม้ไฟใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซที่คุ้มค่าแก่การชม


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。