กิจกรรม

บิวะอิจิ

การปั่นจักรยานรอบทะเลสาบบิวะกำลังเป็นกิจกรรมที่ใฝ่ฝันของนักปั่น
สำนักงานท่องเที่ยวของสถานีรถไฟโอสึจัดบริการรถจักรยานให้เช่าไว้คอยต้อนรับ
ความปลื้มใจที่สามารถปั่นจักรยานประมาณ 200 กม.รอบทะเลสาบได้สำเร็จ
ความเพลิดเพลินกับการวิ่งเลียบฝั่งทะเลสาบบนทางที่ไม่มีลาดเนินสูงต่ำมากนัก
ขณะชมทิวทัศน์ที่ต่างกันออกไปหลายชั้นเชิง คือจุดดึงดูดใจผู้คนให้นิยมมาเที่ยว
กันมาก


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。