กิจกรรม

ล่องแพในแม่น้ำเซะตะ

สนุกกับกิจกรรมล่องแพจากทะเลสาบบิวะลงมาตามสายน้ำเชี่ยว
ของแม่น้ำเซะตะซึ่งเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไหลจากทะเลสาบนี้
มีรายการหาประสบการณ์ซึ่งมีที่นี่แห่งเดียวในญี่ปุ่นตะวันตก
ให้เลือกหลากหลาย พร้อมทั้งบริการภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์แบบ
เช่น จัดเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติเอาไว้พร้อมเพรียง
กิจกรรมยอดนิยมอื่นที่นอกเหนือจากล่องแพ คือ การล่องแก่งด้วยห่วงยาง
แบบนั่งคนเดียว และ การล่องแก่งด้วยริเวอร์บักกิ้ง
ดูรายละเอียดได้ที่นี่


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。