กิจกรรม

อิจิบันมะรุ

เรือลำนี้ใช้สำหรับเดินทางไปยัง “วัดอิชิยะมะ” ซึ่งเป็นวัดที่ 33
บนเส้นทางจาริกแสวงบุญที่ชิโกะกุด้วย ผู้โดยสารจะได้เพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพเลียบฝั่งแม่น้ำเซะตะจากในเรือ
เรือล่องทะเลสาบที่สร้างขึ้นโดยมีเรือเครื่องจักรไอน้ำอิจิบันมะรุซึ่งใช้งานจริงในสมัยเมจิเป็นต้นแบบลำนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินทางย้อนยุค


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。