กิจกรรม

ร่มร่อน

สนุกกับการชมทะเลสาบบิวะทางอากาศ
ผู้มาเที่ยวจะได้ลองมีประสบการณ์การบินโดยใช้เรือลาก
แห่งแรกของญี่ปุ่น
การได้บินร่อนเหมือนนกอยู่เหนือทะเลสาบใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
เป็นประสบการณ์ที่พิเศษสุดเหนือคำกล่าวใด ๆ


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。