กิจกรรม

SUP

สนุกกับกิจกรรมทางน้ำที่ทะเลสาบบิวะโดยไม่ต้องเอาอะไรติดตัวมา
SUP กำลังอยู่ในสมัยนิยมในฐานะที่เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้มาเยือน
เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมกับทะเลสาบบิวะ
กิจกรรมแนวใหม่ที่ให้ความรู้สึกราวกับกำลังเดินเล่นสบาย ๆ อยู่บนน้ำ
ซึ่งแม้แต่ผู้เพิ่งเคยมาครั้งแรกก็สนุกได้


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。