กิจกรรมจุดสนใจ

หาดเล่นน้ำทะเลสาบใหญ่ที่สุดในโอสึ

หาดเล่นน้ำทะเลสาบโอะอุมิไมโกะ
ทัศนียภาพเก่าแก่และดีงาม รวมทั้งแนวต้นสนบริเวณ
ชายฝั่งทะเลสาบบิวะ ได้รับการสงวนรักษาไว้อย่างดี
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
ช่วงฤดูหนาว ผู้มาเที่ยวสามารถจับจองทัศนียภาพ
“ฮิระ-โนะ-โบะเซะสึ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโอะอุมิหัคเคไว้ดูคนเดียวได้


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。