home

วัดและศาลเจ้า

Category

วัดไซเคียวจิ

Saikyoji temple

วัดไซเคียวจิก่อตั้งโดยเจ้าชายโชวโทะคุ และ ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดย ชินเซย์ วัดไซเคียวจิ เป็นวัดหลักที่มีความสำคัญในศาสนาพุทธนิกายมหายาน เทนไทชินเซย์โซว ทางวัดเป็นทั้งสถานปฏิบัติธรรม ภาวนา ที่เลื่องชื่อ ทำให้มีผู้เลื่อมใสในธรรมมะเข้ามาสักการะ อย่างไม่ขาดสายทุกวัน จากหลุมฝังศพตะกูล อะเคะจิ ที่หลงเหลื่อภายในวัด ทำให้เราสามารถพูดได้ว่า อะเคจิ มิทซึฮิเดะ ได้เข้ามาทำการบูรณะวัดภายหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ของเขาฮิเอ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถเข้าชมโถงหลักของทางวัดที่เป็นสมบัติชาติทางวัฒธรรมซึ่ง สร้างจากไม้เคะยากิทั้งหลัง รวมทั้ง ห้องโถงต้อนรับที่ได้รับการบูรณะใหม่จาก ปราสาท ฟุชิมิโมะโมะยามะ อีกด้วย

ที่อยู่ อำเภอโอทซึ เมืองซากะโมโตะ 5-13-1 จังหวัดชิกะ
เบอร์โทรศัพท์ 077-578-0013
เวลาทำการ 9:00 - 16:30
วันหยุด เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 500 เยน (สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่ม30คนขึ้นไป 450 เยน)
การเดินทาง เดินเท้า 20 นาที จากรถไฟสายเคย์ฮัง สถานีซากาโมะโตะ
หรือ ต่อรถบัสจาก รถไฟJR สาย ฮิเอ สถานี ซากะโมโตะ
และ เดินเท้า 1นาที จากป้ายรถประจำทาง ไซเคียวจิ
หรือ ขับรถ 10 นาทีจากถนนโคไซ ชิโมซากะโมโตะ IC
ที่จอดรถ 50 ที่สำหรับรถทั่วไป และ ที่สำหรับรถใหญ่อีกเล็กน้อย
เว็บไซต์ http://saikyoji.org/publics/index/19/