home

วัดและศาลเจ้า

Category

วัดฮิเอซัน เอ็นเรียคุจิ

Hieizan Enryakuji temple

วัดฮิเอซัน เอ็นเรียคุจิ เป็นสถานที่สวดมนต์ภาวนาเพื่อความสงบสุข นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมฝึกตนของพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีความสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาฮิเอซัน จึงได้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภูเขามารดาแห่งพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น ภูเขาฮิเอซัน นั้นได้ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดเกียวโต และชิกะ ประกอบด้วยวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบบิวะทางด้านตะวันออก และ ตระการตาด้วยบรรยากาศเมืองหลวงเก่าพันปีของเกียวโต ในด้านตะวันตก ด้วยความสวยงามของบรรยากาศธรรมชาติ และ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันยาวนานกว่า 1200 ปี ทำให้ยูเนสโกได้บันทึก ภูเขาฮิเอซันเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีเฮเซ
ที่6 (ค.ศ. 1994) ช่องทางการเดินทางไปภูเขาฮิเอซัน ที่สะดวกสบายที่สุดคือ รถรางเคเบิ้ลซากะโมโตะ หรือ ถนนเส้นทางฮิเอซัน
ซึ่งขณะเดินทาง ท่านจะสามารถเยี่ยมชมหอโชโด หรือ สำรวจเส้นทางธรรมชาติและประวัติศาสต์ไปด้วย

ที่อยู่ อำเภอโอทซึ โนกะ ซากะโมะโตะฮอน โจว 4220 จังหวัดชิกะ
การเดินทาง เดินเท้า 20 นาที จาก สถานี JR ฮิเอซัน ซะกะโมโตะ
หรือ เดินเท้า 10 นาที จาก สถานีเคย์ฮัง ซากะโมะโตะ ( หอตะวันออก)
ขับรถ 40 นาที จากถนน เมย์ชิน เกียวโต IC ไปยัง เส้นทางฮิเอซัน
(ค่าผ่านทางต่างหาก) (หอตะวันตก)
เบอร์โทรศัพท์ 077-578-0001
เวลาทำการ มีนาคม-พฤศจิกายน: 8:30-16:30 ,ธันวาคม: 9:00-16:00, มกราคม-กุมภาพันธ์: 9: 00- 16:30
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 700 เยน (600 เยน สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว 20 คนขึ้นไป) * บัตรเข้าชมหอทั้งสามของวันเอ็นเรียคุจิ
เว็บไซต์ http://www.hieizan.or.jp/_att/english.pdf