home

ร้านอาหารแนะนำ

Category

โรงกลั่นเหล้าสาเก นามิโนะโอโตะ

Restaurant Matsukiya

สาเกนามิโนะโอโตะ เป็นสาเกชั้นนำขึ้นชื่อที่มีรสนุ่ม คิดค้นโดย สามพี่น้องนาไก ด้วยกรรมวิธีการผลิตอันละเอียดอ่อนในการบ่ม
ที่ละน้อย กลั่นออกมาเป็นรสชาติเฉพาะ ที่ทำให้ทุกคนต่างติดใจ

ที่อยู่ อำเภอโอทซึ ฮอนคาตะตะ 1-7-16 จังหวัดชิกะ
เบอร์โทรศัพท์ 077-573-0002
เวลาทำการ 9.00-17.00
ปิดทำการทุกวันเสาร์ , วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
จุดวางขายหลัก ร้านค้าสาขาหลัก
เว็บไซต์ http://naminooto.com/